Blog

Chiếu Tatami sản phẩm truyền thống trong văn hoá Nhật Bản

Nội thất ngôi nhà Nhật Bản, không có phòng nào là không được phủ chiếu Tatami. Khá nhiều nhà nghiên cứu xã hội đã nghiên cứu việc thay thế chiếu Tatami bằng salon trong các căn hộ Nhật Bản và cùng rút ra kết luận: Điều đó không thể!!!

 

Xem thêm