Koi floor chairs

$1,300,000

Lite floor chairs

$1,300,000

Zaisu floor chairs

$1,500,000

Koco floor chairs

$1,250,000

Zen floor chairs

$1,500,000

Game floor chairs

$1,600,000

Yoga floor chairs

$1,600,000

Jane floor chairs

$1,500,000

Pisu floor chairs

$1,500,000

Tatami floor chairs

$1,800,000

Sita floor sofa

$2,200,000

Kumo floor sofa

$2,200,000

Jero floor sofa

$2,200,000

Poga floor sofa

$2,500,000

Sofa floor chairs

$4,500,000

Space floor sofa

$11,000,000

Yoga floor chairs

$1,600,000

Space floor sofa

$11,000,000

Koi floor chairs

$1,300,000

Koco floor chairs

$1,250,000

Jero floor sofa

$2,200,000

Sita floor sofa

$2,200,000

Pisu floor chairs

$1,500,000

Kumo floor sofa

$2,200,000

Zen floor chairs

$1,500,000

Jane floor chairs

$1,500,000

Tatami floor chairs

$1,800,000

Lite floor chairs

$1,300,000

Game floor chairs

$1,600,000

Zaisu floor chairs

$1,500,000

Poga floor sofa

$2,500,000

Sofa floor chairs

$4,500,000

News Blog

Chiếu Tatami sản phẩm truyền thống trong văn hoá Nhật Bản

23-11-2015

Nội thất ngôi nhà Nhật Bản, không có phòng nào là không được phủ chiếu Tatami. Khá nhiều nhà nghiên cứu xã hội đã nghiên cứu việc thay thế chiếu Tatami bằng salon trong các căn hộ Nhật Bản và cùng rút ra kết luận: Điều đó không thể!!!

Read more